Αρχικά Κατασκευαστή:    A    C    D    F    H    M    P    R    W    Z

D
H
R